PALVELUTALO MÄNNIKKÖ

Liepeen hoiva ry

Palveluja ikäihmisille jo yli 50 vuoden ajan

Männiköntie 16, 41400 Lievestuore / p. 040 580 3617 / www.palvelutalomannikko.fi