Ikäihmisten tehostettu hoivapalvelu              Vuokra-asumispalvelut

- yhdistyksellä on 29 pitkäaikaishoitopaikkaa    - yhdistyksellä on 39 rivitaloasuntoa 

                                                                        (30-40m2), joita vuokrataan ikäihmisille

- Laukaan kunta ohjaa asukasvalintaa               - vuokra-asuntohakemuksia saa Laukaan

- palvelutalo on tarkoitettu huonokuntoisille       kunnasta ja täältä

  ja/tai muistisairautta sairastaville                  - vuokra-asukkaalla on mahdollisuus 

- palveluasumishakemuksia saa Laukaan              osallistua palvelutalon viriketoimintaan

  kunnasta ja täältä

                                                                                 - vuokra-asunnot on tarkoitettu yli 60-vuotiaille

Liisan ja Antin pirtin palveluasuminen

 

- vuonna 2013 valmistuneessa Liisan ja Antin pirtissä on 22 vuokra-asuntoa, joihin asukkaat valitaan SAS-ryhmässä. Asunnot ovat palveluasuntoja, joihin kuuluu hoivapalvelut. Yhdistys vuokraa asuntoja ja vastaa ateriapalveluista ja Laukaan kunta järjestää hoivapalvelut.

 

                            [kuva] [kuva]

Ateriapalvelut

- ovat osa palvelutalon asukkaiden palvelutarjontaa

- palveluja voivat käyttää myös vuokra-asukkaat

- myös Laukaan kunnan kotihoito ja päiväkeskus käyttävät keittiön ateriapalveluja

 

 

Eloisaa! -toiminta

- yhteisöllistä ryhmätoimintaa eläkeikäisille laukaalaisille 

- toimintaa suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa

- viikkottaisia ryhmiä Lievestuoreella, Vihtavuoressa, Leppävedellä, Laukaan kirkonkylällä,

   Vehniässä, Äijälässä, Toivakassa

- yhteisiä teematapahtumia, retkiä, matkoja

 

 

Kunnan päiväkeskus ja kotihoidon palvelut

- Uudessa ryhmäkodissa avautuivat uudet päiväkeskustilat 1.9.2013

- Vuokra-asukkaiden on mahdollista hyödyntää Laukaan kunnan organisoimaa kotipalvelua

- Lisätietoja Laukaan kunnan palveluista saa mm. Laukaan kunnan kotisivuilta 

 

[kuva]