HISTORIAA

 

          Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry on perustettu 1.12.1964 vanhainkotiyhdistykseksi, ja

          ensimmäinen vanhainkoti valmistui vuoden 1966 lopussa. Ensimmäisen talon välittömään yhteyteen

          rakennutettiin muutaman vuoden kuluttua toinen rakennus, jossa oli 16 vuokra-asuntoa. Se valmistui

          jo syksyllä 1972. Jatkoa rakentamiselle seurasi vuosikymmenen kuluttua, kun kolme rivitaloa otettiin

          käyttöön toukokuussa 1983. Tämän jälkeen on 90-luvulla rakennutettu vielä kaksi rivitaloa ja tehty

          alkuperäiseen vanhainkotiin laajennus ja peruskorjaus. Rakennushankkeisiin on saatu rahoitusta mm.

          Raha-automaattiyhdistykseltä ja ARAlta.

          Uusi vaihe yhdistyksen historiassa alkoi 1.9.2013 kun ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen

          ARA-rahoitteiseen ryhmäkotiin, Liisan ja Antin pirtiin, joka on 22-paikkainen palveultalo.

 

 

         [kuva]                [kuva]