HISTORIA

Männikön historia

Liepeen hoiva ry on perustettu 1.12.1964 vanhainkotiyhdistykseksi. Ensimmäinen vanhainkoti valmistui vuoden 1966 lopussa, ja sen välittömään yhteyteen rakennutettiin muutaman vuoden kuluttua toinen rakennus. Vuonna 1972 valmistunut toinen rakennus piti sisällään 16 vuokra-asuntoa.

Jatkoa rakentamiselle seurasi, kun kolme rivitaloa otettiin käyttöön toukokuussa 1983. Tämän jälkeen alueelle on vielä rakennutettu kaksi rivitaloa ja tehty alkuperäiseen vanhainkotiin laajennus ja peruskorjaus.

Rakennushankkeita tukemassa ovat olleet Raha-automaattiyhdistys RAY sekä ARA.

1.9.2013 avattiin uusi palvelutalo Liisan ja Antin pirtti, jossa palveluja tuottaa Laukaan kunta.