HISTORIA

Männikön historia

Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry on perustettu 1.12.1964 vanhainkotiyhdistykseksi. Ensimmäinen vanhainkoti valmistui vuoden 1966 lopussa, ja sen välittömään yhteyteen rakennutettiin muutaman vuoden kuluttua toinen rakennus. Vuonna 1972 valmistunut toinen rakennus piti sisällään 16 vuokra-asuntoa.

Jatkoa rakentamiselle seurasi, kun kolme rivitaloa otettiin käyttöön toukokuussa 1983. Tämän jälkeen alueelle on vielä rakennutettu kaksi rivitaloa ja tehty alkuperäiseen vanhainkotiin laajennus ja peruskorjaus.

Rakennushankkeita tukemassa ovat olleet Raha-automaattiyhdistys RAY sekä ARA.

Uusi vaihe yhdistyksen historiassa alkoi 1.9.2013, jolloin ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan ARA-rahoitteiseen ryhmäkotiin, Liisan ja Antin pirttiin. Liisan ja Antin pirtti on 22-paikkainen palvelutalo.