PALVELUT

Ikäihmisten tehostettu hoivapalvelu

 • Yhdistyksellä on 29 pitkäaikaishoitopaikkaa.
 • Laukaan kunta ohjaa asukasvalintaa.
 • Palvelutalo on tarkoitettu huonokuntoisille ja/tai muistisairautta sairastaville.
 • Palveluasumishakemukset saa Laukaan kunnalta tai TÄÄLTÄ.

Liisan ja Antin pirtin palveluasuminen

 • Vuonna 2013 valmistuneessa Liisan ja Antin pirtissä on 22 vuokra-asuntoa.
 • Asukkaat valitaan SAS-ryhmässä.
 • Asunnot ovat palveluasuntoja, joihin kuuluu hoivapalvelut.
 • Yhdistys vuokraa asunnot ja vastaa ateriapalvelusta. Laukaan kunta järjestää hoivapalvelut.

Vuokra-asumispalvelut

 • Yhdistyksellä on 39 rivitaloasuntoa (30-40m2), joita vuokrataan ikäihmisille.
 • Vuokra-asuntohakemuksia saa Laukaan kunnasta tai TÄÄLTÄ.
 • Vuokra-asukkaalla on mahdollisuus osallistua palvelutalon viriketoimintaan.
 • Vuokra-asunnot on tarkoitettu yli 60-vuotiaille.

Ateriapalvelut

 • Ateriapalvelut ovat osa palvelutalon asukkaiden palvelutarjontaa.
 • Myös vuokra-asukkailla on mahdollisuus käyttää ateriapalveluita.
 • Laukaan kunnan kotihoito ja päiväkeskus käyttävät myös keittiön ateriapalveluja.

Eloisaa! -toiminta

 • Yhteisöllistä ryhmätoimintaa eläkeikäisille laukaalaisille.
 • Toiminta suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.
 • Viikoittaisia ryhmiä Lievestuoreella, Vihtavuoressa, Leppävedellä ja Laukaan kirkonkylällä. Lisäksi ryhmiä myös Vehniällä, Äijälässä ja Toivakassa.
 • Yhteisiä teematapahtumia, retkiä ja matkoja.

Kunnan päiväkeskus ja kotihoito

 • Uudessa ryhmäkodissa avautui päiväkeskus 1.9.2013.
 • Vuokra-asukkaiden on mahdollista hyödyntää Laukaan kunnan organisoimaa kotipalvelua.
 • Lisätietoa Laukaan kunnan palveluista löydät muun muassa Laukaan kunnan nettisivuilta.