HYKARI-HANKE

HYKARI-hanke on 16-18 Keski-Suomen kunnan alueella vuosina 2022-2024 toteutettava vapaaehtoistoiminnan yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on kouluttaa hyvinvointikavereita ikääntyneiden avuksi. Hankepäällikkönä toimii Ida Rasi, hankekoordinaattoreina Vilma Linnanen ja Asta Salonen.

Linkki HYKARI-hankkeen nettisivuille on tässä.